Jdi na obsah Jdi na menu
 


NADACE POLICISTŮ A HASIČŮ

 

Již 10 let NADACE  POLICISTŮ A HASIČŮ pomáhá potřebným
Všichni máme dostatek síly, abychom unesli neštěstí druhých.
Francois Duc de la Rochefoucauld
 
 
V letošním roce nadace policistů a hasičů oslavuje již 10 let svého trvání.
Cílem Nadace je pomoci zlepšit životní podmínky dětí policistů a hasičů, kteří zahynuli při výkonu služby. Snaží se zabezpečit důstojné životní podmínky i pro těžce tělesně postižené bývalé policisty a hasiče, kteří utrpěli při svém služebním nasazení těžkou zdravotní újmu, jež jim znemožňuje prožít plnohodnotný život.
 
                                                                  
V roce 2011 poskytla Nadace podporu téměř za pět miliónů korun 63 dětem ze 43 neúplných rodin a 45 těžce tělesně postiženým. Nepřispívá však jen materiálně. Pomáhá také při řešení těžkých životních situací a výchově dětí „nadační rodiny“. Desetiletou systematickou péčí pomohla nadačním rodinám zdvihnout sociální a morální kredit. Vnesla mezi ně pocit sounáležitosti. Díky ní se v současné době rodiny mezi sebou navštěvují a komunikují i nad rámec celoročních nadačních aktivit. Děti jsou zodpovědné, skromné, pracovité a studují vesměs na prestižních státních středních a vysokých školách. Vzdávají tak úctu svým otcům. Mnozí chlapci uvažují o profesi policisty a hasiče. Nadace jim pomohla k životní jistotě a sebevědomí. Nabízí pomoc ve všech sférách. Nové rodiny mají oporu nejen v Nadaci, ale i v ostatních vdovách a sirotcích. Všichni pomáhají překonávat kruté začátky.
Podařilo se vypěstovat to nejcennější - rodinnou soudržnost.
Nadační péče pro těžce zdravotně postižené bývalé policisty a hasiče pomohla každému z nich. Vzhledem k charakteru postižení mají trochu omezenou možnost utvořit ucelenou společnost. Jsou však velice potěšeni a vděčni, že se na ně nezapomíná. Využívají lázeňské péče, tuzemské dovolené, zahraničního léčebně ozdravného pobytu, pomoci při obnově zdravotních pomůcek, možnosti setkání aj. Jejich krutý osud je péčí Nadace přece jenom trochu méně bolestný.
Po provedeném auditu ze dne 22. 2. 2012 zní výrok auditora „bez výhrad“. To dotvrzuje i skutečnost, že je hospodařeno s vysoce kladným hospodářským výsledkem, který přispívá k prohloubení důvěry v Nadaci.
Převážnou část finančních prostředků na svoji činnost získává Nadace od policistů, hasičů a občanských zaměstnanců resortu ministerstva vnitra.
I vy můžete pomoci.
 
Nadace policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni
Číslo účtu: 175 787 001 /0300
VICO: 26738741
Kontaktní adresa:
PS 21 Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7
Telefon: 974 824 030, 603 191 478
Fax: 974 824 321
E-mail: nadace@mvcr.cz