Jdi na obsah Jdi na menu
 


TFA MILEVSKO 2017

LOGO SHČMS.png                                logo rr.jpg

 

RACING RESCUE z.s.

J.A.Komenského 1034

399 01 MILEVSKO

IČ:22707905

                                                                     WWW.VYPROSTOVANI.CZ                                                                   

 

PROPOZICE SOUTĚŽE  - VI. ŽELEZNÝ HASIČ MILEVSKO 2017

„O POHÁR STAROSTY MĚSTA“

 

Finále poháru starosty KSH ČMS  Jihočeského kraje pana Mgr. Jiřího Žižky

 

 

 Čl.1 Pořadatelé  soutěže

a) na základě článků platných stanov o „součinnosti s jinými osobami“ jsou organizátory dvě sdružení působící v oblasti požární ochrany a to:

 1/Racing Rescue z.s. se sídlem  J.A.Komenského 1034,  399 01 Milevsko  IČ: 22707905

    zastoupený slečnou Bc.Evou Hrychovou Dis, předsedou spolku, jakožto hlavní organizátor soutěže VI. Železný hasič Milevsko 2017 „O pohár starosty města“

 

2/ OSH ČMS Písek se sídlem Sedláčkova 472/6, 397 01 Písek  IČ: 63863227 zastoupené panem Ing. Jiřím Heinrichem, starostou okresního sdružení  Písek,  jakožto zástupcem krajského poháru v disciplínách TFA, konaného pod záštitou krajského starosty SH ČMS Jihočeského kraje pana Mgr. Jiřího Žižky

 

b) soutěž se dále koná pod záštitou starosty města Milevska pana Ing. Ivana Radosty

 

                  

 

Čl.2 Datum a místo konání

a) datum konání soutěže :  Sobota  14. ŘÍJNA 2017

b) místo konání soutěže: Náměstí E.Beneše, 399 01 MILEVSKO

 

   

 

 

Čl. 3 Účast na soutěži

a) soutěže se mohou zúčastnit jen fyzicky a zdravotně způsobilí příslušníci HZS ČR, zaměstnanci HZS podniků a členové JSDHo, JSDHp a SDH 

b) finálového kola krajského poháru  v disciplínách TFA, konaného pod záštitou  krajského starosty SH ČMS Jihočeského kraje pana Mgr. Jiřího Žižky se mohou zúčastnit pouze platní členové SH ČMS Jihočeského kraje

 

Čl.4  Všeobecná organizační ustanovení

   a) startovné 150Kč / závodník

  b) soutěžní  kategorie –Muži

                                           -Ženy

 c) maximální počet závodníku v celkovém součtu obou kategorií 80

 d) poháry a věcné ceny pro první tři soutěžící v každé kategorii dodá hlavní organizátor

 

Čl.5 Podání přihlášek, startovné

a) do 11 ŘÍJNA 2017 do 18:00hod  na e-mail: VZOHV@EMAIL.CZ  Do přihlášky je nutno uvést jméno a příjmení závodníka, datum narození, název organizace.

b)  Startovné ve výši 150,- Kč se hradí při prezentaci závodníka.

TELEFONÍ KONTAKT NA POŘADATELE: 775012079

Čl.6  Časový harmonogram

Prezence závodníků: od 08.30 – 09.45

 Zahájení soutěže 10.00  

Start soutěže: 10.30

(časový harmonogram může být dle aktuální situace upraven !)

 

 

 

Čl.7  Zdravotní zajištění a bezpečnostní opatření

a) zdravotnickou službu v místě soutěže zajistí pořadatel.

b) za zdravotní stav soutěžících odpovídá pořadateli přihlašující organizace. Závodníci předloží u prezentace „Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti k soutěži" (formulář vyplní na místě).

c) pojištění soutěžících a ostatních účastníků soutěže zajišťuje hlavní organizátor

d) každý soutěžící startuje na vlastní nebezpečí.

Čl.8  Technická ustanovení soutěže

a) soutěž je pojata jako modifikace disciplín T.F.A. (simulace zásahové činnosti v ochranném oděvu pro hasiče, případně adekvátní náhrady za použití izolačního vzduchového dýchacího přístroje pouze jako zátěže).

b) trať je postavena pro jednoho soutěžícího,

c) soutěž bude provedena podle Pravidel soutěží T.F.A. (dále jen „Pravidla") s tímto upřesněním:

 

1/ Technické prostředky kategorie MUŽI  - zajišťuje pořadatel:

- 6x hadice B 75, 2x plnoproudá proudnice B,

- 2x hadice B 75 + úložní box

-1x bariéra pro požární sport,

-1x kladivo  1x hammerbox,

-1x max. 80 kg figurína,

- 1x lešení + závaží na laně

- 1x tunel + 2x závaží á 20kg

-1x těžká pneu

- 1x IDP (slouží jako zátěž)

 

 

 

 

 

2)Technické prostředky kategorie Ženy - zajišťuje pořadatel

 - 4x hadice B 75

 - 2x hadice B 75 + úložní box

 - 1x kladivo 1 x hammerbox

- 2x lehká nákladní pneu

- 1x lešení + závaží na laně

 -1tunel +2x závaží á 15kg

- 1x IDP (slouží jako zátěž)

Pořadatel si vyhrazuje právo měnit technické prostředky před zahájením soutěže. Na tyto případné změny budou soutěžící upozorněni při rozpravě.

3) Vybavení soutěžícího kategorie  MUŽI

-triko s krátkými nebo dlouhými rukávy, kompletní třívrstvý zásahový oblek včetně odnímatelných vrstev, přilba pro hasiče zásahová , pracovní rukavice, zásahová obuv holeňová, polohovací pás s karabinou

 Není tedy povoleno:

Přilby na lesní požáry nebo dokonce požární sport a podobně, jednovrstvé zásahové obleky nebo obleky s vyndanou vložkou, boty typu pracovních bot a podobně.

 

4) Vybavení soutěžícího kategorie  ŽENY

triko s krátkými nebo dlouhými rukávy, PSII případná alternativa jiný pracovní oděv, dlouhé nohavice rukávy nutné! Přilba ,zásahová, přilba sportovní, sportovní obuv, rukavice pracovní rukavice, polohovací pás s karabinou

 

6) Start:

- 5 minut před startem - kontrola výstroje a výzbroje,

- Kategorie MUŽI: Soutěžící startuje s kabátem ochranného oděvu zapnutým do horní úrovně, kalhotami ochranného oděvu, nasazenou přilbou, izolačním vzduchovým dýchacím přístrojem – jako zátěží  a s nasazenými pracovními rukavicemi  - případně rukavicemi v kapse oděvu  a zásahovou obuví.

- takto připraven ke startu musí být soutěžící min. 30 sekund před startem,

- Kategorie ŽENY: Soutěžící startuje s blůzou ochranného oděvu zapnutou do horní úrovně, kalhotami ochranného oděvu, nasazenou přilbou, izolačním vzduchovým dýchacím přístrojem – jako zátěží a s nasazenými pracovními rukavicemi  - případně rukavicemi v kapse oděvu  a zásahovou obuví.

- takto připraven ke startu musí být soutěžící min. 30 sekund před startem,

 

-po celou dobu pokusu nesmí soutěžící žádnou součást výstroje sundat ani rozepínat nebo jinak upravovat, s výjimkou nevolnosti nebo zdravotní indispozice.

7) Nesplnění nebo nedodržení dílčího prvku je řešeno diskvalifikací, např.:

-nedotažení hadic za metu,

- nepřekonání bariéry nebo překonání nepovoleným způsobem (závětrné stojky, dopomoc),

- nedodržení počtu úderů kladivem

-transport figuríny jiným způsobem než úchopem obouruč zezadu (vlečení figuríny za nohy, hlavu, nesení přes rameno nedotažení celé figuríny přes metu apod.),

- nepřemístění závaží ve vymezeném prostoru

- upuštění jednotlivých technických prostředků z výše – nutno položit,

- rozepnutí nebo odložení jakékoliv součásti výstroje,

- nepřemístění pneu na vyznačenou vzdálenost, nebo přemístění jiným než povoleným způsobem

- sbalením hadic „B“ jiným než povoleným způsobem, neuložením do boxu

- nevynesení závaží

-nezdolání výškového výstupu

-neuposlechnutí pokynů rozhodčího,

-nedodržení své trasy, atp.

- nedodržení maximálního povoleného času na splnění úkolů 10 minut

 

 

 

 

8) časomíra

Čas závodníků bude měřen přesnou elektronickou časomírou s přesností na 1 setinu sekundy. Zobrazení času na velké obrazovce 30x90cm Start časomíry – VÝSTŘEL ZE STARTOVACÍ PISTOLE

Ukončení měření času – Stisknutí tlačítka časomíry

Záložní měření bude prováděno třemi digitálními stopkami, v případě poruchy hlavní časomíry se započítává prostřední čas.  

 

9) Předpokládaný časový rozpis soutěže

 

- 08.30 – 9:45 hodin  - prezence + vlastní  seznámení s tratí ZÁKAZ TRÉNOVÁNÍ !!!

-  09.20- 09.45 Rozprava, představení trati činovníky – upřesnění pravidel

-  09.45  Nástup  na zahájení soutěže

- 10.00 Zahájení soutěže

 - 10.30  příprava a start 1. Soutěžícícho 

-  30 minut po ukončení závodu proběhne vyhlášení výsledku a předání cen. 

Pořadatel si vyhrazuje právo měnit časový harmonogram

 

10) Různé

-informace o diskvalifikacích bude zveřejněna na výsledkové listině,

 - protesty se nepřijímají  

START KATEGORIÍ 1/ ŽENY, 2/ MUŽI,

 

 

 

 

 

 

Čl.9 Sbor rozhodčích a činovníků

 

a) rozhodčí

Hlavní rozhodčí:

Rozhodčí –startér:

Rozhodčí –časoměřič:

Úsekový rozhodčí:

 

b)

Velitel soutěže:

Hlavní administrativní činovník:

Velitel technické čety:

 

Čl. 10 Seznam příloh

 

a) přihláška do soutěže

b) čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti k soutěži

c)  popis provedení soutěžních disciplín

 

PROVEDENÍ DISCIPLÍN VI. ŽELEZNÝ HASIČ MILEVSKO

PŘIHLÁŠKA VI.ŽELEZNÝ HASIČ MILEVSKO

PROHLÁŠENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI

 

 

 

 
 

 


Portrét
Facebook

Mail list


Archiv

Kalendář
<< prosinec / 2017 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 240943
Měsíc: 4088
Den: 203